Parterapeut Marianne Møllekær

Parterapi i Valby.

 

Parterapi

Overvejer I parterapi i Valby?

Så er det en god ide at søge hjælp hos en uddannet parterapeut.

Jeg er uddannet parterapeut med efteruddannelse i seksualitet og bevidsthed. I vil derfor være i gode hænder hos mig med parterapi i Valby. Jeg har praksis med individuel terapi og parterapi i Valby, men hjælper også klienter og par fra Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Vanløse og København.

Med parterapi kan jeg hjælpe jer med:

– at blive bedre til at lytte. Mange tror at det handler om at man skal være god til at sætte ord på det man føler og sige det rigtige og mærke efter. Det er i sagens natur også rigtigt vigtigt. Men endnu mere handler det om at ville lytte til hinanden. At stille sig med åbent sind og lyttet nysgerrigt til hinanden. Hvordan har du det hvordan går og hvilke værdier og behov er vigtige for dig?

Når vi snakker, siger vi ofte det vi ved i forvejen – det er når vi lytter at vi har muligheden for at blive klogere på hinanden.

– at få indblik i og overblik over hvad der sker i jeres forhold og hvilke mønstre i er havnet og måske fastlåst i. I parterapi i Valby arbejder vi med at åbne op og få indsigt – mere en at få ret.

Når vi vil have ret – glemmer vi at der er to individer i et parforhold. Begge vil bare gerne elskes og i stedet for at konkurrere på forskellighed så skal vi se forskelle som en kæmpe ressource.

– at I får mere lyst til at dele mere af jer selv med hinanden. Ved at skabe mere tryghed og nærhed, så der er plads til særlige øjeblikke der varmer og genfinder kærligheden mellem jer.

Parterapeut Marianne Møllekær, Valby

Når vi deler vores inderste tanker og følelser med hinanden, mindskes sorgen og giver plads til glæden.

– at få en måde at tale sammen på, der giver jer begge plads og mulighed for at komme til orden og mulighed for at forsætte med teknikken hjemme.

– at i får indsigt i hvordan i kan glæde hinanden og og hvad I længes efter. Det samme finder du ud af om dig selv.

– At få ny viden om om parforholdet at komme videre med. En mulighed for at gøre jeres parforhold mere livligt, spændende og levende og sjovt.

-At få humor ind i jeres samtaler og det der er svært – ikke at være så bange for konflikter, for de er dem vi vokser og lærer af.

-At tale om sex, og få åbenhed ind i forholdet, så sexlivet kan folde sig mere ukompliceret ud derhjemme.

Hvad er det der får folk til at kommer i Parterapi i Valby?

Par der er helt kørt fast

Par der i dagligdagen har skænderier og konflikter der ender det samme stede igen og igen. Hvor De står i hver deres lejr og angriber den anden uden at kunne stoppe op og vende rundt. Det er smertefuldt at lande i de ødelæggende og udmattende konflikter, og det er svært at forsones igen. Ofte er der en der kritisere og en der trækker sig. Det er særligt kvinder der kritisere og mænd der trækker sig sig. Det der er vigtigt er at begge handler i forsøg på at nærme sig hinanden og undgå konflikt. Kvinden rækker ud ved at kritisere indirekte råbe: “Er du der – hallooo”? Og manden trækker sig for at forsøge at finde en løsning, før han vender tilbage.

Parterapi kan hjælpe med at få indsigt i disse mønstre og finde en anden vej at forstå og kommunikere sammen.

Par der nærer stor kærlighed for hinanden

Par der elsker hinanden så meget og tror vejen til at opretholde kærlighed og samhørighed, er ved ikke at diskutere og argumentere og kommunikere om det der er svært. Hvis man hele tiden af kærlighed til sin partner opgiver at mærke og kommunikere om egne behov. Så bliver det svært at være autentisk og man lukker stille og roligt ned. Eller man kommer til at bebrejde den anden at man ikke opnår det man har behov for eller lyst til.ngs.

Par der lever to parallelle liv, som var der en usynlig skilsmisse

Det kan være at parret oplever stor frihed i deres parforhold og de har mange gøremål – hver for sig. De kan have mange sociale kontakter og  klare mange af de fortrolige og dybe samtaler med andre end deres partner. Parret oplever ikke nødvendigvis smert i dette med mangler samhørighed og intenst nærvær. Ofte kommer disse par fra familier hvor man ikke taler så meget om tingene og derfor er det også det de bære med sig i eget parforhold og også giver videre til deres børn. Det kræver mod at tage hul på det som er problemerne her og  det kan være svært. Men det er til gaven for både parret der kan finde fra til mere nærvær, lyst og lidenskab efter at have levet sammen uden dette i mange år. Det er godt for dem at komme igang med dette og det gavner også i høj grad børnene.

Par hvor kvinden og manden føler sig som skaffedyr

Ofte føler kvinden sig alene og kommunikerer derfor ikke om sine følelser. Hun føler at hun står alene med ansvar for børn, opdragelse og at alting spiller i hjemmet. Som tiden går taler hun mere og mere respektløst og kritiserende, eller hun er helt holdt op.

Manden har travlt med at gætte hvad der skal til for at gøre hende glad. Manden er utryk og kan derfor ikke rigtigt træde i karakter og tage det ansvar som hun længes efter at han tager. Hvis han er utryk og føler sig afvist kan han ikke komme med forslag og derfor føler han sig afvist og utilstrækkelig.

Der er sket noget med polariteten i forholdet kvinden er tippet meget over i den maskuline del af hende og manden er blevet for brød og tippet for langt ind i den feminine del af ham. Rollerne er frustrerende for dem begge.

Det hjælper at arbejdes med at balancere forholdet og polariteten, så hun kan finde sin feminine og anerkendende side frem og han tør mærke sine behov og sige sin mening, i stedet for at gå væk. Det vil også øre hende mere tryk.

.

Par med nye udfordringer i sammebragte familier

Det kan være en stor mundfuld at bring to familier sammen og der kan være mange konflikter og uenigheder man ikke havde set komme. Det kan være problemer med ekskone eller eksmand, konflikter i forhold til aftaler og balancen i hvornår man kan blande sig i hinandens børn. Der kan være rigtig mange aftaler med alle børnene og der skal koordineres med de tidligere partnere. Alt dette kan tage pusten fra forholdet og kærligheden og man kan begynde at snerre og kritisere hinanden og blive opgivende.

I parterapi i Valby kan jeg hjælpe jer med at skille tingene ad så I kan få overblik og mulighed for at lade kærligheden være retningsgivende i stedet for.

Par hvor sexlivet er gået i stå

Sex handler ikke så meget om hvor meget og hvor ofte og hvordan det foregår. Sex og lidenskab handler om at kunne elske med hinanden præcis som man er og have lyst til hinanden, præcist som man er.
Når hverdagen sluger energien og dagligdagen fyldes af af arbejde, børn og praktiske gøremål, så mister man langsomt kontakten, lysten og overskuddet.
Pludselig er det bare sådan og man sidder måske heller ikke så tæt sammen i sofaen mere, man griner mindre sammen og man glemmer at give hinanden alle de små kærtegn og kys i løbet af dagen som også binder os sammen. Den ene dag tager den anden og langsomt forsvinder fortroligheden og I deler færre og færre tanker med hinanden. Man sidder fast. Jeg har som parterapeut med efteruddannelse i erfaring med at hjælpe par tilbage på sporet, finde ud at de triste rutiner og finde måder at tænde jer selv og hinanden på.

Par der har oplevet utroskab

Utroskab kommer ofte som en bombe i parforholdet. Pludselig springer den og alting ramler. Det kan også være at der i længere tid har været en mistanke om det fra den anden part hvor alle brikker flader på plads og mere giver mening når sandheden kommer frem.
Det kan være at den utro part er nået til en afslutning af forholdet. Men det kan også være fordi der mangler noget mellem parterne som kan findes frem igen. Under alle omstændigheder, er utroskab så stor en krise i parforhold, at det kræver en uddannet parterapeut for at støtte jer igennem krisen og finde tilbage til tilllid og fortrolighed i forholdet.

Par der vil skilles og ønsker at samarbejde omkring børnene

For nogle par kan man have arbejdet i længere tid med at få parforholdet på skinner igen, men ikke rigtig få gnisten og samhørigheden igen, måske fordi livet har bragt jer i nye retninger som ikke længere kalder på at I skal være sammen.
I parterapi i Valby kan I arbejde med at genetablere en god kommunikation og nå til enighed om hvordan rammerne om jeres fremtid med børnene skal  være. Flere og flere erkender at det er opslidende at forsætte konflikterne efter skilsmissen og indstiller sig på at finde en vej alle kan håndtere og være i.

Parterapi

Ofte stillede spørgsmål om parterapi:

 

Hvad får man ud af at gå i parterapi?

Der er mange muligheder. I kan få indsigt i hvad der er svært og særligt hvorfor eller hvorfra det stammer. I får indsigt og jer selv og hinanden. Mange par fortæller at der er en tryg måde at komme hinanden tætter og få en større forståelse for den anden part. I får støtte til at udtrykke jer og blive forstået dybere.
I får mulighed for en ny måde at kommunikere respektfuldt. På den måde undgår I konflikter der eskalere.

I kan få afklaret vigtige spørgsmål som I ikke selv kan komme videre med.
Det kan være en måde at få støtte til at afslutte en parforhold der ikke længere er sundt. Og finde en måde at samarbejde omkring børnene.

Hvor længe skal man gå i parterapi?

Det er meget almindeligt at man skal komme ca. 10-12 gange. I terapien erfarer og oplever man de problemer og mønstre I havner i. Når de er erkendt og sanset kan I arbejde videre derhjemme.

Kommer I med traumestof vil det tage noget længere tid, afhængig af hvor gammelt og dybt traumet er. Traumer kan være udviklingstraumer og ulykker, dødsfald mv. Udviklingstraumer indeholder ofte det at vokse op i en dysfunktionel familie. Med fx. psykisk sygdom, misbrug, alkohol eller andet. Mobning kan også have indflydelse på det der sker i dagligdagen mellem jer.

Hvis I ikke føler jer mødt og i god kontakt med terapeuten efter de første par sessioner, skal I skifte parterapeut.

Hvad sker der i parterapi?

I parterapien får I mulighed for at tale om de konflikter i har. I lærer at finde frem til de følelser der styrer jer og jeres kommunikation og hvordan i kommunikere dem respektfuldt og hensigtsmæssigt. Det hele sker i dialog mellem jer og med terapeuten som styrende og støttende. Terapeuten er neutral, ikke dømmende og tager ikke parti med nogen af jer. I kan få øvelser, hvor I øver kontakt til følelser og krop eller energi med hinanden eller sammen hver for sig.

Hjælper parterapi hvis man har været utro?

I nogle tilfælde gør det. Det tager erfaringsmæssigt ofte lang tid for den forurettede at blive helt tryg og rolig i kontakten til sin partner igen. Især hvis det har stået på lang tid uden at partneren ved det.

Tålmodighed og tryghed er helt afgørende for at man igen finder kærligheden og især tilliden til hinanden. Terapien kan støtte i dialogen om smerten og de sårede følelser samt i  afklaring af hvilke behov der skal mødes, og hvordan hverdagen igen kan etableres.

Kan man bruge parterapi til at kik-starte sex og nærvær?

Ja, det kan man. Terapien kan afdække hvorfor jeres samliv og seksualitet er stoppet. Og man kan arbejde med øvelser skaber tryghed, og hvor man tør udtrykke behov og sætte grænser. Eller øvelser der rejser energi og lyst. Terapien kan hjælpe jer med at finde tilbage til eller udvikle jeres nærvær og sexualitet.

Kan parterapi hjælpe, når man har mange konflikter?

Konflikter opstår af mange grunde. Hvis I er uenige vil det måske ikke ændres, men I kan få større forståelse og dermed accept for hinanden. Hvilket ofte medfører at uenigheden føles mindre væsentlig.

Konflikter kan handle om temperament er voldsomt. Her man man lærer metoder til at stoppe optrapningen og finde årsagen til det iltre temperament.

Konflikter kan også opstå fordi den ene part føler sig uretfærdigt behandlet, overset, elsket eller ensom. Parterapien kan hjælpe med indsigt i mønstret og hvordan det udspiller sig mellem jer. Man kan finde frem til det underliggende uopfyldte behov og hvordan det kan imødekommes. Og hvordan den indsigt kan integreres i forholdet så begge kan leve med det.

Hvor lang tid skal man bruge på parterapi, når man også skal passe sit arbejde?

Det bestemmer I selv. Det kan måske være en ide at tage lidt længer sessioner på fx 2,5 time så I ikke skal afsted så mange gange.

Børnene er flyttet, vi ved ikke om vi forsat skal være sammen. Kan parterapi hjælpe med en afklaring?
Det er muligt ja. Det kan være en god ide at få en samtale hvor I støttes i at få talt grundigt igennem hvordan I ønsker jeres liv forsat skal være. Hvad I længes efter og hvad I har savnet. At finde frem til hvordan ønsker om fremtiden kan indgå i jeres parforhold, som skal genskabes eller genfindes.

Hvordan skal vi få tid til parterapi, når vi også har små børn?

Ja det er svært at få dagligdagen til at hænge sammen med små og flere børn. Få fx venner eller familie til at hjælpe jer med at hente eller passe børnene. Når man kikker på et helt børneliv er det forholdsvis kort tid der går til at blive passet af nogen for at mor og far kan finde sammen og igennem en krise. Det betaler sig. Og kom i god tid.

Kan man gå i parterapi, hvis den ene part ikke vil med?

Det er meget almindeligt at den ene part ikke har så meget lyst til at komme og ikke finder det attraktivt at skulle ”udlever sig selv” foran et fremmed menneske.

Men ofte er det sådan at begge parter er frustrerede eller kede af situationen og problemerne og derfor kommer men en nysgerrighed på, om terapi kan hjælpe med at ændre på situationen.

Hvor tit skal man komme i parterapi?

Det er bedst at I kommer hver 14. dag. Og der skal max. gå tre uger imellem. Ellers kan det være svært at opretholde trygheden og tilliden. Kommer i med traumestof anbefaler jeg, at i kommer en gang om ugen i starten af forløbet.

Hvem får gevinsten af parterapi? Er det den der tager initiativet?

Det er et samarbejde at være i parterapi og parforhold. Det kan godt være at den ene får særlige indsigter i sig selv. Det vil ofte være til glæde for begge, da forståelse og selvindsigt er nøglen til at være i relation med et andet menneske. Du behøver ikke at være topmotiveret for at komme. I mange parforhold er det ofte kvinden der tager initiativet, men det kan sagtens være manden der får rigtig meget indsigt i både sig selv og i hendes indre. Der er gevinst for de der er åbne og nysgerrige.

Hvordan vælger man terapeut til parterapi?

Det er meget vigtigt at I er trygge med den terapeut i vælger. Det er altafgørende at I føler jer velkomne og mødt. Terapeuten skal sætte rammen og skabe tryghed, så I kan være der med tillid til at turde møde det som kommer og være ærlige.

Tag en snak med terapeuten begge to. Ring gerne for at undersøge om det føles godt for jer.

Hvad sker der når vi er færdige med parterapi og kommer tilbage til vores hjem og virkelighed igen?

Det kommer an på hvilke problemer i er kommet med. Det er nogle gange lidt svært at forsætte med den gode kommunikation når man kommer hjem. Og det kan være svært at ændre vaner. Terapeuten kan give jer øvelser med hjem som I kan lave mellem sessionerne. Det vil nogen gange føles som om det hele er glemt. Men den øgede selvindsigt og forståelse for partneren føles alligevel som en forandring og dermed kan måde i kommunikere på ofte fastholdes.

Nogle gange skete der det at man bliver opmærksom på nye ting som man kan tænke sig at få kikket på i de trygge rammer som parterapien rummer.

Holder terapeuten med den ene part i parterapien?

Nej det gør terapeuten ikke. Terapeuten er uddannet og trænet i at være neutral og kunne være i rummet med jer begge med respekt og empati.

Hvis det er det I oplever skal I sige det til terapeuten eller finde en anden parterapeut.
Jeg er uddannet EFT parterapeut fra  https://dkceft.dk.dk
Jeg er uddannet parterapeut fra Dansk Imago Center https://danskimagocenter.dk 

Hvad koster parterapi i Valby

Som terapeut er jeg neutral og har tavshedspligt. Derfor kan du have 100 % tillid til min fortrolighed.

Jeg tilbyder

Parterapi i Valby

Parterapi

I vil være i gode hænder hos mig med parterapi i Valby. 

psykoterapi i Valby

Psykoterapi

ID Psykoterapi kan åbne op for dybtgående forandringsprocesser

Stressbehandling

Stressbehandling

Uanset hvordan stressen er opstået, er det vigtigt at du søger hjælp. 

For kvinder

Angst

Forstå angsten og bliv fri.

Booking og priser

Booking

Book online. Priser og anden praktisk info.

Unge og teenagere

Depression

Samtaleterapi hjælper depression.