ID Psykoterapeut og Traumeterapeut
Marianne Møllekær

Traumer og traumeterapi i Valby.

 

Hvad er traumer?

Traumer rammer os forskelligt, og vi kan leve med mange symptomer, ofte uden at vi forbinder det med et traume. Fælles for traumer er, at kroppen og nervesystemet bliver overvældet af oplevelser, der overgår vores følelsesmæssige og/eller kropslige kapacitet til at takle oplevelsen. Dette gælder uanset om der er tale om en ulykke eller en utryg opvækst.

Forskning viser, at uregulerede traumer øger risikoen for både psykiske lidelser og fysiske sygdomme. Den biokemi kroppen sætter ind med i krisetider, er nemlig kun til kortvarig brug. (Udskillelse af adrenalin og kortisol) Hvis kroppens stressrespons ikke forløses, vil adrenallin og kortisol over tid belaste vores immunforsvar, hormonsystem, organer og vores kognitive funktioner.

Traumer er, når krop og nervesystem bliver overvældet af oplevelser, der overgår vores følelsesmæssige og/eller kropslige kapacitet til at håndtere oplevelsen

Parterapeut Marianne Møllekær, Valby

Hjernen og nervesystemet arbejder komplekst og intelligent sammen, også ved traumer.

Hjernen og vores nervesystem indgår konstant i et komplekst og intelligent samarbejde, og forskning viser, at når hjernen og nervesystemet overvældes emotionelt, reagerer vores samlede biologiske system ved at indkapsle denne oplevelse og ”hjælper” os til at ”glemme” den. Vi kontrollerer ikke selv denne selvregulerende (autonome) del af hjernen og det er en vældig smart og nødvendig overlevelsesstrategi.

Hvis hjernen og nervesystemet hurtigt genfinder trygheden, sker denne nedlukning og indkapsling ikke, og vi påvirkes ikke i udpræget grad af oplevelsen /traumet. Men udebliver denne selvregulering kommer vores nervesystem ud af balance, hvilket kan give os både fysiske og psykiske symptomer.

Traumer sidder i kroppen

Det er i første omgang en fysisk proces. Vores krop, væv, muskler, bindevæv spænder op og roterer sig for at beskytte os. Blodomløbet påvirkes kraftigt. Forbindelsen til vores organer forandres. Der vil være områder der kollapser eller stivner eller bliver spændt. Det kan forårsage smerter, og hele den tilstand sætter sig som ordløse oplevelser og fastlåste tilstande i vores krop. Dette påvirker stofskiftet, organer, nerve- og hormonsystem samt blodgennemstrømningen i vores hjerne og derved også vores udvikling, liv og sundhed. I sidste instans påvirker denne biokemi/biologi os ikke ”kun” i kroppen, men også følelsesmæssigt, socialt og mentalt. Det har stor betydning for vores relationer.

Vi kan tale os til mange ting, men den dybe regulering af vores nervesystem og dermed alle vores psykiske lag, finder efter min erfaring sted i de ordløse, sanselige bevidsthedslag. Derfor er jeg meget optaget af de lag i nervesystemet, som er ”blevet tabt” og stivnet. De lag som er blevet overvældede og på ny skal vækkes og bevæges for at komme i den naturlige rytme og flow igen. De lag som er blevet lukket ned i kroppen, og som mangler erfaring med at blive mødt i en kærlig og accepterende kontakt – og dermed blive reguleret – sammen med et andet menneske. Det er for mig essensen af at arbejde med traumer i terapien.

Vi er hinandens lykkes smed og derfor er traumeterapi vigtigt. Du kan ikke takle det alene. Du er velkommen i traumeterapi i Valby.

Hvad er chok- og oplevelsesbaserede traumer?

Det kan være en eller flere oplevelser, som har været svære for dig at være i, håndtere og leve med. Det kan være oplevelser der sidder fast i dig og dukker op i erindringer, og påvirker dig i din hverdag og dit liv. Det kan være at du tænker om oplevelsen; ”bare jeg havde gjort eller sagt noget andet end det jeg gjorde”!

Oplevelsesbaserede chok og traumer kan også være det man kalder Sekundær Traumatisering. Det betyder at du har været vidne til nogle andres ulykke, overgreb, mm. Det kan være ophidsede konflikter, frygt, forladthed eller vold, som har sat spor i dig.

De oplevelser kan ramme dig med samme kraft som havde du selv oplevet dem. Særligt hvis du var barn eller ung da du var vidne til det. Sekundære traumatiseringer bliver ofte overset. Men de kan have stor betydning for det enkelte menneske.

Hvad udløser chok- og oplevelsesbaserede traumer?

 • Voldtægt
 • Overfald
 • Mobning
 • Overgreb
 • Naturkatastrofer
 • Krig
 • Operationstraumer
 • Voldsomme oplevelser under fødsler
 • At miste nær familie, børn, partner eller venner
 • Voldsomme begivenhed som fx biluheld, fald o.lign
 • Voldsom oplevelse på arbejde
 • Tortur

Hvad er tilknytningstraumer?

Tilknytningstraumer  er traumer stammer fra dit liv og samvær(eller fravær af samvær og nærvær) med din omsorgsgiver (mor, far, den tætteste) i din opvækst.
Som børn og teenagere lærer vi, hvordan vi kan være os selv sammen med andre. Hvilken adfærd og væren der giver kontakt, og vi udvikler erfaringer og strategier for at klare os og overleve.
Som voksne oplever vi, at mange af vores overlevelsesstrategier og erfaringer med vores omsorgsgivere og tætte relationer, har betydning for hvilken værdi vi tillægger os selv og hvordan det kan forhindre os i at leve det liv vi drømmer om. Ofte vil tilknytningstraumer betyde, at vi føler os mindre værd eller ikke gode nok. Tilknytningstraumer vil lagre sig i nervesystemet som dybe, ofte ordløse tilstande og sansninger, overbevisninger, adfærd og kropslige erfaringer (eller mangel på kropslige erfaringer).

Som børn er vi 100% afhængige af kontakt med omsorgsgivere eller tætte relationer for at overleve. Hvis de voksne, der skal beskytte, drage omsorg for os, og være kærlige mod os, ikke kan finde ud af det, eller overkomme det, bliver vi sårbare, usikre og angste. Vores nervesystem oplevelser ikke den tryghed og kontakt, vi har behov for, for at mærke en grundlæggende følelse af ro, tryghed og tillid. Opvæksttraumer afstedkommer at vi glider ud af kontakten og ofte ind i dissioative tilstande. 
Allerede som foster og nyfødt, er hele vores krop og biokemi indrettet til at tage imod og lære af alt det vi er omgivet af. Vi præges af de vigtige omsorgsgivere, vi møder i vores liv. Desværre er det ikke alle omsorgsgivere, som er de mest hensigtsmæssige for os. Det giver os traumer som vi bærer videre.

Der kan være mange årsager til at vores forældre ikke møder os som vi har brug for. De kan være ramt af fødselspsykoser, depressive tilstande, misbrug, stress, konflikter i deres ægteskabe, sorg- & krisetilstande eller skilsmisse, De er sansynligvis ikke selv opvokset med en tryk tilknytning, da de var børn. Således går traumer i arv. 

VIGTIGT: Det er ikke kun i tydeligt dysfunktionelle familier – som fx misbrug, alkohol, psykisk sygdom – at der foregår eller mangler følelsesmæssig regulering, tryghed og kontakt; også i tilsyneladende og udadtil almindelige og ”pæne” familier kan der mangle helt grundlæggende tryghed og omsorg. Fravær af kontakt og de traumer det kan afstedkomme findes i mange samfundslag.

Parterapi

Traumer og parterapi:

 

Hvilken rolle spiller traumer i parterapi?

Traumer spiller en afgørende rolle i dit parforhold. Da din partner er det vigtigste menneske i dit liv, vil det også være i den relation din tilstande opstår. Her dine (ofte jeres) mønstre gentager sig.

Hvor længe skal man gå i parterapi når der er traumer i spil?

Det er meget forskelligt og ofte svært at fastslå fra start. Med traumestof vil det ofte tage længere tid, afhængig af hvor gammelt og dybt traumet er. En anden faktor er om I har erfaring med at arbejde med jer selv og mærke sansninger i kroppen samt erkende og se mønstre i jeres samvær. Vi vil tale om det udervejs. Spørg endelig hvis der er tvivl.

Har traumer indflydelse på sex og nærvær?

Ja, det har det ofte. Traumer medfører ofte dissociative tilstande med sig. Det betyder at vi ikke kan mærke vores krop. Når vi ikke kan mærke vores krop, bliver det også svært at mærke lyst. Den kan lukke fuldstændigt ned. Eller vi kan ikke mærke vores stop og kommer til at opleve intimitet som ubehageligt eller i værste fald som overgreb.

Hvilken betydning har traumer og traumeterapi på vores relation til vores børn?

Det har en kæmpe stor betydning at vi arbejder med vores traumer. Traumer går i arv, epigenetik er en ting der forskes i og vi ved traumer nedarves. At arbejde med egne traumer kan derfor betyde at I bryder mønstret i jeres familie, så jeres børn ikke skal kæmpe med de samme ubehagelige mønstre eller svære relationer.

Kan man arbejde med traumer hos den ene part i parterapi, mens partneren deltager?

Ja det kan I godt. Det kan for nogle være mere sikkert og for andre være meget utrygt. Det må vi snakke om når vi møder det.

Hvor lang tid tager behandlingen af traumer?

Det tager tid at arbejde med traumer. Vi arbejder ned i de instingtive lag og sanser. Sanser tilstande og finder ud af når vi mister og genfinder orientering og sikkerhed.  Som så kan forandre sig til uro, usikkerhed og alenehed. Når du oplever at gå fra “at være tilstanden” til “at have tilstanden” og dermed mærke den samtid med at du kan regulere den. Så er du nået et virkeligt godt stykke vej. (Dette skal ikke forveksles med at undgå tilstanden, at lave mindfulness hen over)

Hvordan vælger man terapeut til traumeterapi?

Det er altafgørende at du føler dig mødt og kan finde tillid med din terapeut. Det kræver måske tid, men de fleste sanser tidligt i rummet at “her kan jeg være, her er der genklang, her bliver jeg mødt”. Hvis ikke du har den oplevelse skal du lede efter en anden terapeut.

Læs mere om traumer og min traumeterapeutuddannelse

Som terapeut er jeg neutral og har tavshedspligt. Derfor kan du have 100 % tillid til min fortrolighed.

Jeg tilbyder

Parterapi i Valby & Valby

Parterapi

I vil være i gode hænder hos mig med parterapi i Valby- København.

psykoterapi i Valby

Psykoterapi

ID Psykoterapi kan åbne op for dybtgående forandringsprocesser

Stressbehandling

Stressbehandling

Uanset hvordan stressen er opstået, er det vigtigt at du søger hjælp. 

For kvinder

Bliv angstfri

Forstå angsten og bliv fri.

Booking og priser

Booking

Book online. Priser og anden praktisk info.

Unge og teenagere

Depression

Samtaleterapi hjælper depression.